Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-02-23, kl. 9.00-16.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande (bil. 2)

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Fastställande av mall för utbildningsplan och programinformation [MJB] (bil. 3)

8. Byte av engelskt namn på utbildningsprogram [MJB] (bil. 4)

9. Fastställande av utbildningsplaner och programinformationer [MJB] (bil. 5)

 1. Automationsteknik, 120 hp, 2011
 2. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp, 2011
 3. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning, 300 hp, 2011
 4. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2011
 5. Civilingenjör i ecodesign och innovation, 300 hp, 2011
 6. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2011
 7. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2011
 8. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp, 2011
 9. Data- och systemvetenskap, 180 hp, 2011
 10. Digital bildproduktion, 180 hp, 2011
 11. Digital ljudproduktion, 180 hp, 2011
 12. Digitala spel, 180 hp, 2011
 13. Ekonom Online, 180 hp, 2011
 14. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp, 2011
 15. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2011
 16. Europeiskt masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2011
 17. Fysisk planering, 180 hp, 2011
 18. Informationsteknologi, 120 hp, 2011
 19. IT-säkerhet, 180 hp, 2011
 20. Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 60 hp, 2011
 21. Magisterprogram i informatik, 60 hp, 2011
 22. Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp, 2011
 23. Magisterprogram i vårdvetenskap, 60 hp, 2011
 24. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, 2011
 25. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, 2011
 26. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp, 2011
 27. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp, 2011
 28. Masterprogram i Fysisk planering, 120 hp, 2011
 29. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp, 2011
 30. Masterprogram i informatik, 120 hp, 2011
 31. Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling, 120 hp, 2011
 32. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2011
 33. MBA-programmet, 60 hp, 2011
 34. Människa, hälsa och teknik, 180 hp, 2011
 35. Produktutveckling, 120 hp, 2011
 36. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp, 2011
 37. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp, 2011
 38. Specialistsjuksköterskeprogram för inriktning mot vård av äldre, 60 hp, 2011
 39. Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp, 2011
 40. Spelprogrammering, 180 hp, 2011
 41. Säkerhetsteknik, 120 hp, 2011
 42. Technical Artist i spel, 180 hp, 2011
 43. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2011
 44. Webbutveckling, 180 hp, 2011

Informations- och diskussionsärenden:

10. Information från lärarförslagsnämnden

11. Högskolepedagogisk utbildning och fortbildning [MMA]

12. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande utvärderingar av utbildning - HSV och BTH
 2. Pågående utvärderingar

Avslutning:

13.  Övriga frågor

14.  Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela