Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-05-03, kl. 9.00-16.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Christina Hansson [CHN]

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande (bil. 2)

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Nytt huvudområde: Design för digitala medier [MJB] (bil. 3)

8. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

  1. IT-säkerhet, 180 hp, 2011 (bil. 4.1)
  2. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp, 2011 (bil. 4.2)

9. Kursvärdering [CHN] (bil. 5)

Informations- och diskussionsärenden:

10.  Samläsning på utbildningsprogram av olika längd

11.  Inrättande av utbildningsprogram

  1. Arbetsliv i förändring, 180 hp (bil. 6.1)
  2. Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 120 hp (bil. 6.2)
  3. Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling ("PLANET Europe"), 120 hp, (bil. 6.3)

12.  Engelska-krav på masterprogram [MMA]

13.  Förkunskapskrav på civilingenjörsprogram [MMA]

14.  Information från lärarförslagsnämnden [MTP] (bil. 7)

15.  Utbildninsnämndens handlingsplan för kvalitet [MMA]

16.  Examensbeskrivningar [MMA]

17.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Kommande utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Avslutning:

18.  Övriga frågor

19.  Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela