Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-05-31, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Martin Jacobsson [MJB]

Vicky Johnson Gatzouras [VGA]

Eric Markus [EMA]

Michael Mattsson [MMA]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Mötesdatum för hösten 2011 [MJB] (bil. 2)

8. Inrättande av utbildningsprogram [EMA och MJB]

 1. Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 120 hp (bil. 3.1)
 2. Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling, 120 hp, (bil. 3.2)

9. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

 1. Datateknik/Elektroteknik, 120 hp, 2011 (bil. 4.1)
 2. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, 180 hp 2011 (bil. 4.2)
 3. International Software Engineering, 180 hp, 2011 (bil. 4.3)
 4. Magisterprogram i vårdvetenskap, 60 hp, 2011 (bil. 4.4)
 5. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, 2011 (bil. 4.5)
 6. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp 2011 (bil. 4.6)
 7. Produktutveckling, 120 hp, VT2008 (bil. 4.7)
 8. Produktutveckling, 120 hp, VT2009 (bil. 4.8)
 9. Produktutveckling, 120 hp, HT2009 (bil. 4.9)
 10. Produktutveckling, 120 hp, VT2010 (bil. 4.10)
 11. Produktutveckling, 120 hp, HT2010 (bil. 4.11)
 12. Produktutveckling, 120 hp, VT2011 (bil. 4.12)
 13. Produktutveckling, 120 hp, HT2011 (bil. 4.13)
 14. Software Engineering, 180 hp, 2011 (bil. 4.14)
 15. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp, 2011 (bil. 4.15)
 16. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 hp, 2011 (bil. 4.16)
 17. Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp 2011 (bil. 4.17)

Informations- och diskussionsärenden:

10. Information från lärarförslagsnämnden [MTP] (bil. 5)

11. Verksamhetsplanering och budget för utbildningsnämnden 2011 [MMA] (bil. 6)

12. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH [VGA]

Avslutning:

13.  Övriga frågor

14.  Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela