Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-09-01, kl. 9.00-12.30 (OBS!)

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning


Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

 1. Data- och systemvetenskap, 180 hp, 2011, (bil. 3.1)
 2. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, HT2010 (bil. 3.2)
 3. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, VT2011 (bil. 3.3)
 4. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp, 2011 (bil. 3.4)
 5. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, 2010 (bil. 3.5)
 6. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, VT2011 (bil. 3.6)
 7. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, HT2011 (bil. 3.7)
 8. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, 2010 (bil. 3.8)
 9. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, VT2011 (bil. 3.9)
 10. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, HT2011 (bil. 3.10)
 11. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp, 2011 (bil. 3.11)
 12. Masterprogram i software engineering, 120 hp, 2010 (bil. 3.12)
 13. Masterprogram i software engineering, 120 hp, 2011 (bil. 3.13)

Informations- och diskussionsärenden:

8. Civilingenjörsutbildningen vid BTH - initiativ [MMA] (bil. 4)

9. Förslag till internt ekonomiskt tak för sektionerna [MMA] (bil. 5)

10. Information från lärarförslagsnämnden [MTP] (bil. 6)

11. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Avslutning:

12. Övriga frågor

13. Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela