Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-09-15, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum G207, Gräsvik, Karlskrona (OBS! Annan lokal än vanligt.)

Föredragande:

Michael Mattsson [MMA]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Beslutsärende:

4. Internt ekonomiskt tak för sektionerna [MMA] (bil. 1-3)

(Bilagorna innehåller underlag per kurs, program och huvudområde, 2010 års utbildning prissatt i 2012 och 2013 års priser samt simulering av antal programstudenter kommande fyra terminer.)

Avslutning:

5. Övriga frågor

6. Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela