Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-09-21, kl. 9.00-16.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Martin Jacobsson [MJB]

Vicky Johnson Gatzouras [VGA]

Åse Nygren [ANY]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

 1. Ekonom Online, 180 hp, 2011 (bil. 2.1)
 2. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp, 2011 (bil. 2.2)
 3. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2009 (bil. 2.3)
 4. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2012 (bil. 2.4)
 5. Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2011 (bil. 2.5)
 6. Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp, 2012 (bil. 2.6)
 7. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, 2012 (bil. 2.7)
 8. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, 2012 (bil. 2.8)
 9. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2012 (bil. 2.9)
 10. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp, 2011 (bil. 2.10)

8. Utbildning för programansvariga [ANY] (bil. 3)

Informations- och diskussionsärenden:

9. Ansökan om inrättande av huvudområde Medieteknik på avancerad nivå [MJB] (bil. 4)

10. Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP] (bil. 5)

11. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH [VGA]
 2. Handlingsplan för kvalitet [MJB] (bil. 6)

Avslutning:

12.  Övriga frågor

13.  Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande                                                                    

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela