Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-10-21, kl. 9.00-16.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Marie Jedemark [MJE]

Michael Mattsson [MMA]

Åse Nygren [ANY]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möten (bil. 1-2)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsplaner [MMA]

 1. Automationsteknik, 120 hp, 2012 (bil. 3.1)
 2. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp, 2012 (bil. 3.2)
 3. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2012 (bil. 3.3)
 4. Civilingenjör i spel och programvaruteknik, 300 hp, 2012 (bil. 3.4)
 5. Data- och systemvetenskap, 180 hp, 2012 (bil. 3.5)
 6. Datateknik/Elektroteknik, 120 hp, 2012 (bil. 3.6)
 7. Digital bildproduktion, 180 hp, 2012 (bil. 3.7)
 8. Digital ljudproduktion, 180 hp, 2012 (bil. 3.8)
 9. Digitala spel, 180 hp, 2012 (bil. 3.9)
 10. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp, 2012 (bil. 3.10)
 11. Hälsoteknik, 180 hp, 2012 (bil. 3.11)
 12. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, 180 hp, 2012 (bil. 3.12)
 13. International Software Engineering, 180 hp, 2012 (bil. 3.13)
 14. IT-säkerhet, 180 hp, 2012 (bil. 3.14)
 15. Magisterprogram i informatik, 60 hp, 2012 (bil. 3.15)
 16. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, 2012 (bil. 3.16)
 17. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp, 2012 (bil. 3.17)
 18. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp, 2012 (bil. 3.18)
 19. Masterprogram i informatik, 120 hp, 2012 (bil. 3.19)
 20. Masterprogram i programvarukvalitet (co-op), 120 hp, 2012 (bil. 3.20)
 21. Masterprogram i software engineering, 120 hp, 2012 (bil. 3.21)
 22. MBA-programmet, 60 hp, 2012 (bil. 3.22)
 23. Produktutveckling, 120 hp, 2012 (bil. 3.23)
 24. Produktutveckling, 180 hp, 2012 (bil. 3.24)
 25. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, 2012 (bil. 3.25)
 26. Software Engineering, 180 hp, 2012 (bil. 3.26)
 27. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp, 2012 (bil. 3.27)
 28. Specialistsjuksköterskeprogram i med inriktning mot vård av äldre, 60 hp, 2012 (bil. 3.28)
 29. Spelprogrammering, 180 hp, 2010 (bil. 3.29)
 30. Spelprogrammering, 180 hp, 2011 (bil. 3.30)
 31. Spelprogrammering, 180 hp, 2012 (bil. 3.31)
 32. Säkerhetsteknik, 180 hp, 2012 (bil. 3.32)
 33. Technical Artist i spel, 180 hp, 2012 (bil. 3.33)
 34. Webbprogrammering, 180 hp, 2012 (bil. 3.34)
 35. Webbutveckling, 180 hp, 2012 (bil. 3.35)

8. Utbildning för programansvariga [ANY/MJE] (bil. 4)

Informations- och diskussionsärenden:

9. START-kurser [ANY] (bil. 5)

10. Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP/CBO] (bil. 6)

11. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Avslutning:

12. Övriga frågor

13. Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Per-Olof Gunnarsson på e-postadress per-olof.gunnarsson@bth.se

Redigera
Share Dela