Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-11-17, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7. Inrättande av utbildningsprogram [MMA]

 1. Magisterprogram i datavetenskap, 60 hp (bil. 3.1)
 2. Magisterprogram i Software Engineering, 60 hp (bil. 3.2)

8. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

 1. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp, 2012 (bil. 4.1)
 2. Civilingenjör i ecodesign och innovation, 300 hp, 2012 (bil. 4.2)
 3. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2012 (bil. 4.3)
 4. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2012 (bil. 4.4)
 5. Ekonom Online, 180 hp, 2012 (bil. 4.5)
 6. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp, 2012 (bil. 4.6)
 7. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2012 (bil. 4.7)
 8. International Software Engineering, 180 hp, 2009 (bil. 4.8)
 9. International Software Engineering, 180 hp, 2010 (bil. 4.9)
 10. International Software Engineering, 180 hp, 2011 (bil. 4.10)
 11. Magisterprogram i datavetenskap, 60 hp, 2012 (bil. 4.11)
 12. Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2012 (bil. 4.12)
 13. Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2012 (bil. 4.13)
 14. Magisterprogram i Software Engineering, 60 hp, 2012 (bil. 4.14)
 15. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp, 2012 (bil. 4.15)
 16. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp, 2012 (bil. 4.16)
 17. Software Engineering, 180 hp, 2009 (bil. 4.17)
 18. Software Engineering, 180 hp, 2010 (bil. 4.18)
 19. Software Engineering, 180 hp, 2011 (bil. 4.19)
 20. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2012 (bil. 4.20)

9. Mötesdatum för våren 2012 (bil. 5) [MJB]

Informations- och diskussionsärenden:

10. Översyn - Styrdokument och mallar för utbildningen [MMA] (bil. 6)

11. Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP/CBO]

12. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Avslutning:

13. Övriga frågor

14. Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela