Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-12-15, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum G207 (OBS!), Karlskrona

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7. Inrättande av utbildningsprogram [MMA]

 1. Magisterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 60 hp (bil. 3.1)
 2. Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 60 hp (bil. 3.2)

8. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

 1. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009 (bil. 4.1)
 2. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2010 (bil. 4.2)
 3. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2011 (bil. 4.3)
 4. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2009 (bil. 4.4)
 5. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2010 (bil. 4.5)
 6. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2011 (bil. 4.6)
 7. Informationsteknologi, 120 hp, 2012 (bil. 4.7)
 8. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp, 2010 (bil. 4.8)
 9. Masterprogram i matematisk modellering och simulering, 120 hp, 2010 (bil. 4.9)
 10. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT2012 (bil. 4.10)

Informations- och diskussionsärenden:

9. Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP/CBO] (bil. 5)

10.  Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Avslutning:

11.  Övriga frågor

12.  Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela