Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-02-29, kl. 9.00-14.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Karlskrona

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Per-Olof Gunnarsson [POG]

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Agneta Sundberg [ASU]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.


 

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil.1)

5. Information från ordförande (bil.2)

6. Ordförandebeslut (bil. 3)

Beslutsärenden:

7. Ändring av mötesdatum i maj 2012 [POG] (bil. 4 )

8. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

Civilingenjörsprogram i datateknik och elektronik, 300 hp, HT2008 (bil.5.1)

Civilingenjörsprogram i datateknik och elektronik, 300 hp, HT2009 (bil.5.2)

Civilingenjörsprogram i datateknik och elektronik, 300 hp, HT2010 (bil.5.3)

Civilingenjörsprogram i datateknik och elektronik, 300 hp, HT2011 (bil.5.4)

  1. Informationsteknologi, 120 hp, HT2011 (bil.5.5)
  2. Magisterprogram i entreprenörskap, 60 hp, HT2012 (bil.5.6)
  3. Masterprogram i entreprenörskap och innovation, 120 hp, HT2012 (bil.5.7)
  4. Software Engineering, 120 hp, HT2010 (bil.5.8)
  5. Säkerhetsteknik, 120 hp, HT2010 (bil.5.9)
  6. Webb, internet och programvaruteknik, 120 hp HT2010 (bil.5.10)

Informations- och diskussionsärenden:

9. Mall för befattningsprofil [MTP] (bil.6 )

10. Anställningsordning för BTH [MJB] (bil.7 )

11. Riktlinjer för kursplaner vid BTH [MMA] [MJB] (bil.8 )

12. Återrapportering fr. seminariet ”Vad händer med den avancerade nivån” [ASU]

13. Information från lärarförslagsnämnden [RMO][MTP][CBO] (bil.9)

14. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning – HSV och BTH

Avslutning:

15. Övriga frågor

16. Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson                                                          

Ordförande                                                                             

Per-Olof Gunnarsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Per-Olof Gunnarsson på e-postadress

per-olof.gunnarsson@bth.se

Redigera
Share Dela