Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-04-25, kl. 9.00–12.00

Plats: G 207, Campus Gräsvik

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1.Sammanträdet öppnas

2.Fastställande av föredragningslista

3.Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

Protokoll från föregående möten (bil. 1)
4.Information från ordförande

5.Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

6.Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

 1. Automationsteknik, 120 hp, 2011 (bil. 3.1)
 2. Automationsteknik, 120 hp, 2012 (bil. 3.2)
 3. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2009 (bil. 3.3)
 4. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2010 (bil. 3.4)
 5. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2011 (bil. 3.5)
 6. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2012 (bil. 3.6)
 7. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009 (bil. 3.7)
 8. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2010 (bil. 3.8)
 9. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2011 (bil. 3.9)
 10. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2012 (bil. 3.10)  

Informations- och diskussionsärenden:

7.Examensbeskrivningsmall [MJB] (bil. 4)

8.Ansökan om inrättande av programmet, Samhällsvetarprogrammet för innovation och hållbar utveckling, 180 hp [MMA] (bil. 5)

9.Ansökan om inrättande av programmet Kommunikationsdesign, 180 hp [MMA] (bil. 6)

10.Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP/CBO] (bil.7)

11.Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning – HSV och BTH

Avslutning:

12.Övriga frågor

13.Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson                                                          

Ordförande                                                                             

Per-Olof Gunnarsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Per-Olof Gunnarsson på e-postadress per-olof.gunnarsson@bth.se

Redigera
Share Dela