Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-06-05, kl. 9.00–16.00

Plats: G 207, Campus Gräsvik

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Per-Olof Gunnarsson [POG]

Martin Jacobsson [MJB]

Vicky Johnson Gatzouras [VGA]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5.Information från ordförande

6.Ordförandebeslut

7.Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning – HSV och BTH, Utvärderingar företagsekonomi och psykologi [VGA] (bil. 2)
 2. Ny policy för kvalitetsarbete [VGA] (bil. 3)

Beslutsärenden

8.Fastställande av examensbeskrivningsmall [MJB] (bil. 4)

9.Fastställande av betygssystem [MJB] (bil. 5)

10.Fastställande av områdesbehörigheter [POG] (bil. 6)

11.Fastställande av kursplaneriktlinjer [MJB] (bil. 7)

12.Inrättande av utbildningsprogram [MMA]

 1. Kommunikationsdesign, 180 hp (bil. 8)

13.Fastställande av utbildningsplaner [MJB] (bil. 9)

 1. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2008
 2. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2009
 3. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2010  
 4. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2011  
 5. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2012
 6. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2010
 7. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2011  
 8. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2012
 9. Masterprogram i datavetenskap, 180 hp, 2011
 10. Masterprogram i datavetenskap, 180 hp, 2012  
 11. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, VT 2011
 12. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2011
 13. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2012
 14. Masterprogram i software engineering, 120 hp, 2011 
 15. Masterprogram i software engineering, 120 hp, 2012 
 16. Technical Artist i spel, 180 hp, 2010 
 17. Technical Artist i spel, 180 hp, 2011 
 18. Technical Artist i spel, 180 hp, 2012 
 19. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2010
 20. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2011
 21. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2012

14.Fastställande av datum för sammanträden hösten 2012 (bil.10)  

Informations- och diskussionsärenden

15.Inrättande av utbildningsprogram [MMA]

 1. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp (bil. 11)
 2. Civilingenjör i medie- och datateknik, 300 hp (bil. 12)
 3. Högskoleingenjör i hållbar energiomställning med inriktning på smarta nät och eltransportsystem, 180 hp (bil. 13)

16.Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP/CBO] (bil. 14)

17.BTH:s svar på HSV enkät Arbetsmarknadsanknytning [POG] (bil. 15)

Avslutning:

18.Övriga frågor

19.Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson                                                          

Ordförande                                                                             

Per-Olof Gunnarsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Per-Olof Gunnarsson på e-postadress per-olof.gunnarsson@bth.se

Redigera
Share Dela