Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-08-28, kl. 9.00–12.30

Plats: G 207, Campus Gräsvik

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Christina Hansson [CHN]

Martin Jacobsson [MJB]

Tomas Johansson [TJO]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Ulrica Skagert [USK]

Agneta Sundberg [ASU]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1.Sammanträdet öppnas

2.Fastställande av föredragningslista

3.Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5.Information från ordförande

6.Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7.Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

  1. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT 2010 (bil. 3.1)
  2. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, HT 2010 (bil. 3.2)
  3. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT 2011 (bil. 3.3)
  4. Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp, 2011 (bil. 3.4)
  5. Webbprogrammering, 180 hp, 2012 (bil. 3.5)

8.Inrättande av utbildningsprogram [MMA]

  1. Civilingenjör i data- och medieteknik, 300 hp (bil. 4)

9.Begäran om nedläggning av utbildningsprogram [MMA]

  1. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp (bil. 5)                                

Informations- och diskussionsärenden:

10.Ärenden hos HSV [MJB]

11.Antagningsstatistik [TJO]

12.Information om utfallet VT-2012 gällande kursvärderingar [CHN]

13.Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP/CBO] (bil. 6)

14.Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola [USK/ASU]

  1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning – HSV och BTH
  2. Processer HSV:s utvärderingar (bil.7 )

Avslutning:

15.Övriga frågor

16.Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson                                                          

Ordförande                                                                             

Per-Olof Gunnarsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Per-Olof Gunnarsson på e-postadress per-olof.gunnarsson@bth.se

Redigera
Share Dela