Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

 

Tid: 2012-09-26, kl. 9.00–12.30

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Martin Jacobsson [MJB]

Michael Mattsson [MMA]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1.Sammanträdet öppnas

2.Fastställande av föredragningslista

3.Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4.Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5.Information från ordförande

6.Ordförandebeslut (bil. 2)

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

 1. Europeiskt Masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2012 (bil. 3.1)
 2. Informationsteknologi, 120 hp, 2010 (bil. 3.2)
 3. Informationsteknologi, 120 hp, 2011 (bil. 3.3)
 4. Informationsteknologi, 120 hp, 2012 (bil. 3.4)
 5. IT-säkerhet, 180 hp, 2010 (bil.3.5)
 6. IT-säkerhet, 180 hp, 2011(bil. 3.6)
 7. IT-säkerhet, 180 hp, 2012 (bil. 3.7)
 8. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, VT 2011(bil. 3.8)
 9. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp, 2011(bil. 3.9)
 10. Masterprogram i entreprenörskap och innovation, 120 hp, 2012 (bil. 3.10)
 11. Spelprogrammering, 180 hp, 2010 (bil. 3.11)
 12. Spelprogrammering, 180 hp, 2011(bil. 3.12)
 13. Spelprogrammering, 180 hp, 2012 (bil. 3.13)

8. Inrättande av utbildningsprogram [MMA]

 1. Magisterprogram i innovation, 60 hp, (bil. 4)

9. Fastställande av utbildningsplansmall [MJB] (bil. 5)

Informations- och diskussionsärenden:

10. Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTB/CBO] (bil. 6)

11. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning-HSV och BTH
 2. Rektorsbeslut BTH:s riktlinjer på grund, avancerad- och forskarnivå

Avslutning:

12.Övriga frågor

13.Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson                                                          

Ordförande                                                                             

Per-Olof Gunnarsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Per-Olof Gunnarsson på e-postadress per-olof.gunnarsson@bth.se

Redigera
Share Dela