Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-12-12, kl. 9.00-16.00

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik

Föredragande:

Christel Borg [CBO]

Per-Olof Gunnarsson [POG]

Martin Jacobsson [MJB]

Rose-Marie Olsson [RMO]

Mats Pettersson [MTP]

Ulrica Skagert [USK]

Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller sekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från föregående möte (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Ordförandebeslut

Beslutsärenden:

7. Fastställande av mötesdatum för våren 2013 [POG] (bil. 2)

8. Fastställande av utbildningsplaner [MJB]

 1. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2013 (bil. 3.1)
 2. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp, 2013 (bil. 3.2)
 3. Europeiskt masterprogram i software engineering, 120 hp, 2013 (bil. 3.3)
 4. Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling, 120 hp, 2013 (bil. 3.4)
 5. Magisterprogram i datavetenskap, 60 hp, 2013 (bil. 3.5)
 6. Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 60 hp, 2013 (bil. 3.6)
 7. Magisterprogram i software engineering, 60 hp, 2013 (bil. 3.7)
 8. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, 2013 (bil. 3.8)
 9. Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 120 hp, 2013 (bil. 3.9)
 10. Masterprogram i software engineering, 120 hp, 2013 (bil. 3.10)
 11. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, ht2011 (bil. 3.11)
 12. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, vt2012 (bil. 3.12)
 13. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, ht2012 (bil. 3.13)
 14. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, vt2013 (bil. 3.14)
 15. Spelprogrammering, 180 hp, 2013 (bil. 3.15)
 16. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2010 (bil. 3.16)
 17. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2011 (bil. 3.17)
 18. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2012 (bil. 3.18)
 19. Webbprogrammering, 180 hp, 2013 (bil. 3.19)

Informations- och diskussionsärenden:

9. Information från lärarförslagsnämnden [RMO/MTP/CBO] (bil. 4)

10. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola [USK]

 1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Avslutning:

11. Övriga frågor

12. Till nästa möte

Välkomna!

Michael Mattsson                                                          

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

 

Redigera
Share Dela