Kallelser till Utbildningsnämnden

För bilagor till mötena: Handlingar (intern sida inom BTH).

2013

Kallelse 2013-11-27

Kallelse 2013-10-24

Kallelse 2013-09-25

Kallelse 2013-08-29

Kallelse 2013-05-30

Kallelse 2013-04-24

Kallelse 2013-03-27

Kallelse 2013-02-27

Kallelse 2013-01-31

2012

Kallelse 2012-12-12

Kallelse 2012-11-21

Kallelse 2012-10-25

Kallelse 2012-09-26

Kallelse 2012-08-28

Kallelse 2012-06-05

Kallelse 2012-04-25

Kallelse 2012-03-28

Kallelse 2012-02-29

Kallelse 2012-01-25

2011

Kallelse 2011-12-15

Kallelse 2011-11-17

Kallelse 2011-10-21

Kallelse 2011-09-21

Kallelse 2011-09-15 (extrainsatt möte)

Kallelse 2011-09-01

Kallelse 2011-05-31

Kallelse 2011-05-03

Kallelse 2011-03-23

Kallelse 2011-02-23

Kallelse 2011-01-25

2010

Kallelse 2010-12-16

Kallelse 2010-11-23

Kallelse 2010-10-19

Kallelse 2010-09-23

Kallelse 2010-08-31

Kallelse 2010-06-02

Kallelse 2010-05-11

Kallelse 2010-04-20

Kallelse 2010-03-24

Kallelse 2010-03-02

Kallelse 2010-01-27

2009

Kallelse 2009-12-09

Kallelse 2009-11-11

Kallelse 2009-10-21

Kallelse 2009-09-23

Kallelse 2009-08-25

Kallelse 2009-06-03

Kallelse 2009-05-05

Kallelse 2009-03-31

Kallelse 2009-02-25

Kallelse 2009-01-28

2008

Kallelse 2008-12-17

Kallelse 2008-11-17

Kallelse 2008-10-15

Kallelse 2008-09-22

Kallelse 2008-08-27

Kallelse 2008-06-03

Kallelse 2008-05-05

Kallelse 2008-04-03

Kallelse 2008-03-13

Kallelse 2008-02-20

Kallelse 2008-01-23

2007

Kallelse 2007-12-17

Kallelse 2007-11-19

Kallelse 2007-10-23

Kallelse 2007-09-25

Kallelse 2007-08-28

Kallelse 2007-06-11

Kallelse 2007-05-03

Kallelse 2007-03-28

Kallelse 2007-02-27

Kallelse 2007-01-31

Kallelse 2007-01-18

2006

Kallelse 2006-12-14

Kallelse 2006-11-02

Kallelse 2006-10-25

Kallelse 2006-10-11

Kallelse 2006-09-05

Kallelse 2006-06-14

Kallelse 2006-05-04

Kallelse 2006-03-30

Kallelse 2006-03-02

Kallelse 2006-01-23

2005

Kallelse 2005-12-14

Kallelse 2005-11-16

Kallelse 2005-10-10

Kallelse 2005-09-27

Kallelse 2005-08-29

Kallelse 2005-06-15

Kallelse 2005-05-03

Kallelse 2005-03-30

Kallelse 2005-01-25

2004

Kallelse 2004-12-14

Kallelse 2004-10-19

Kallelse 2004-09-22

Kallelse 2004-08-24

Kallelse 2004-06-10

Kallelse 2004-05-05

Kallelse 2004-03-25

Kallelse 2004-02-25

Kallelse 2004-01-20

2003

Kallelse 2003-12-09

Kallelse 2003-11-06

Kallelse 2003-10-21

Kallelse 2003-10-01

Kallelse 2003-09-24

Kallelse 2003-08-27

Kallelse 2003-06-10

Kallelse 2003-05-08

Kallelse 2003-03-06

Kallelse 2003-02-06

Kallelse 2003-01-09

2002

Kallelse 2002-12-05

Kallelse 2002-10-07

Kallelse 2002-09-26

Kallelse 2002-08-22

Kallelse 2002-05-16

Kallelse 2002-04-23

Kallelse 2002-03-18

Kallelse 2002-02-07

Kallelse 2002-01-09

Redigera
Share Dela