Ledningsenheten

Enligt högskoleförordningen leds verksamheten av en styrelse och en rektor. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Den verkställande ledningen under styrelsen fullgörs av rektor. Rektors ställföreträdare är prorektor och till stöd för rektor finns en ledningsenhet. Högskolans ledningsenhet utgörs av rektor, prorektor, vicerektor, dekaner och högskoledirektör.

Kalendarium

Sammanträdestider för chefsgruppen, dekangruppen, disciplinnämnden, högskolestyrelsen ledningsenheten, ledningsgruppen, rekryteringsgruppen, utbildningsrådet och utbildningsutskottet.

Våren och hösten 2016

Ledningskansliet

Ledningskansliet vid BTH ansvarar bla. för administrativt stöd samt beredning av ärenden för högskolans utskott och råd för utbildning och forskning.
Följande funktionsadresser kan användas vid handläggning av ärenden av kansliet:

grundavanceradniva@bth.se
Ärenden rörande utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

utbildningsplaner@bth.se
Nya och reviderade utbildningsplaner som skall upp till beslut.

forskningforskarniva@bth.se
Ärenden rörande utbildning på forskarnivå samt ärenden som rör forskning.

diarium@bth.se
Inskick av handlingar i ärenden till diariet.

registrator@bth.se
Ärenden till BTH:s registratorer. 

   

 

 

Redigera
Share Dela