Ledningsenheten

Enligt högskoleförordningen leds verksamheten av en styrelse och en rektor. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Den verkställande ledningen under styrelsen fullgörs av rektor. Rektors ställföreträdare är prorektor och till stöd för rektor finns en ledningsenhet. Högskolans ledningsenhet utgörs av rektor, prorektor, vicerektor, dekaner och högskoledirektör.

Kalendarium

Sammanträdestider för chefsgruppen, dekangruppen, disciplinnämnden, högskolestyrelsen ledningsenheten, ledningsgruppen, rekryteringsgruppen, utbildningsrådet och utbildningsutskottet.

Hösten 2014

Våren 2015

 

   

 

 

Redigera
Share Dela