KALLELSE

2006-10-20

Till Högskolestyrelsens

ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Måndagen den 30 oktober 2006 kl 13.30 - 15

Plats: NY 400, uppgång B plan 4, Baltic Business School, Gröndalsvägen 19, Högskolan i Kalmar. Vänligen se bifogad karta och vägbeskrivning.

Var vänlig lämna ev återbud till Anna Tinnert, e-post anna.tinnert@bth.se, telefon 0455 - 38 50 04, senast f.m. den 27 oktober.

Förslag till föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Val av justeringsperson

 

9 Beslutsärenden

9.1 Gemensam Yrkeslärarutbildning (LTH)

9.2 Gemensam forskarskola i Matematik och modellering (LTH)

9.3 Dispensansökan avseende gemensamma organ (LTH)

 

11 Övrigt

11.1 Rektorsfrågan (JHO)

 

12 Avslutning

Välkomna!

Jöran Hoff

Ordförande

 

Lars Haikola

Rektor

 

JHO Jöran Hoff

LTH Lars Haikola

Redigera
Share Dela