KALLELSE 2007-02-07

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Torsdagen den 15 februari 2007 kl 10.00-15.30

Plats: Konferensrum 3236, plan 2, Ö Piren 2, Karlshamn.

Var vänlig lämna ev återbud till Frida Carlsson, e-post frida.carlsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast den 14 febr fm.

Förslag till föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Val av justeringsperson

4 Föregående mötes protokoll

5 Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6 Rektors delegationsbeslut

7 Ordförande-beslut

 

8 Informations- och diskussionsärenden

8.1 Allmän information från rektor LTH

8.2 Akademi sydost LTH

8.3 Huvudcampus Karlskrona SON/LTH

8.4 Organisationsfrågor rörande IT-stöd LTH

8.5 Redovisning av aktuellt läge i ”Bolognaarbetet”, programutbudet samt nyinrättade program under 2006 CJO

 

9 Beslutsärenden

9.1 Beslut om årsredovisning för budgetåret 2006. TJO/EPI/FAS/ATI/LTH

9.2 Beslut om budgetunderlag för perioden 2008-2010. EPI/SON/LTH

 

10 Remissvar avgivna under perioden 061121-070202.

 

11 Övrigt

 

12 Avslutning

Välkomna!

Jöran Hoff Lars Haikola

Ordförande Rektor

Anna Tinnert V g vänd

eu

 

ATI Anna Tinnert

CJO Claes Jogréus

EPI Eva Pihlblad

FAS Fredrik Andersson

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

TJO Tomas Johansson

Redigera
Share Dela