KALLELSE

2006-10-04

Till Högskolestyrelsens

ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Torsdagen den 12 oktober 2006 kl 10.00-14.00

Plats: Utsikten, plan 5, Biblioteksbyggnaden, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Var vänlig lämna ev återbud till Magdalena Nordin, e-post magdalena.nordin@bth.se , eller telefon 0455-385094, senast den 11 okt fm.

Förslag till föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Val av justeringsperson

4 Föregående mötes protokoll

5 Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6 Rektors delegationsbeslut

7 Ordförande-beslut

8 Informations- och diskussionsärenden

8.1 Allmän information från rektor. (LTH)

8.2 Akademi Sydost (LTH)

8.3 Halvårsbokslut för perioden 2006-01-01—06-30 (EPI)

8.4 Revisorsintyg och revisionspromemoria med svar (SON)

8.5 Antagning av studenter vid höstterminens början (TJO)

8.6 Hyresavtal i Karlshamn (LTH)

8.7 Lokaliseringsfrågan (LTH/SON)

9 Beslutsärenden

10 Remissvar avgivna under perioden 060608-060930.

11 Övrigt

11.1 Rektorsfrågan (KJO)

12 Avslutning

Välkomna!

Karin Johansson Lars Haikola

Ordförande Rektor

Magdalena Nordin

eu

LTH Lars Haikola

KJO Karin Johansson

TJO Tomas Johansson

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela