Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse den 1 oktober 2001.

Tid: Måndagen den 1 oktober 2001 kl 10.00-16.00.

Plats: ”Stora rummet” högskolans lokaler på Hamngatan 2 A i Karlshamn.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 26 sept.

Karlshamns kommun har vänligheten att bjuda på lunch. I samband med lunchen får vi en information om NetPort Efter lunch ges möjlighet till en rundvandring i Högskolans lokaler.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

7

Ordförande-beslut (finns inga under perioden)

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

./.

8.2

Revisorsintyg SON

8.3

Höstens antagningssiffror SON

8.4

Ekonomisk prognos SON/EPI

8.5

Regeringens budget- och forskningsproposition LTH/SON

./.

8.6

Regeringens proposition Den öppna högskolan LTH

8.7

Civilingenjörsansökan BIA

8.8

Information om pågående diskussioner om förändring i utbildningsutbudet

LTH/BAN

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om ny organisations- och beslutsordning för BTH LTH/SON

./.

9.2

Beslut om valföreskrifter för BTH SON

./.

9.3

Beslut om utvärderingsplan för Karlshamnsprojektet BIA

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 010813-010919

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad, ordförande

Lars Haikola, rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

BIA Bengt Aspvall

BAN Björn Andersson

EPI Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela