KALLELSE

2006-04-20

Till Högskolestyrelsens

ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 28 april 2006 kl 09.30-

Plats: Seminarierum ITS, Soft Center VI, plan III, Ronneby.

Var vänlig lämna ev återbud till Magdalena Nordin, e-post magdalena.nordin@bth.se , eller telefon 0455-385094, senast den 27 april fm.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

4.1

Styrelsens beslut per capsulam

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

./.

6

Rektors delegationsbeslut

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor. LTH

8.2

Sydostsamarbetet. LTH

./.

8.3

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005. SON

./.

8.4

Kvartalsrapport – ekonomisk uppföljning. EPI/LTH

8.5

Uppdraget att granska resultatet av omorganisationen 2004. SON

8.6

Administrativa utvecklingsprojektet. SOS

8.7

Den nya våren LTH

- utveckling av nya plattformar. MMA

./.

- revidering av utvecklingsplanen. CWO

8.8

Lägesrapport lokaliseringsutredningen. SON

9

Beslutsärenden

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 060201-060419.

11

Övrigt

./.

11.1

Rektorsfrågan KJO

12

Avslutning

Välkomna!

Karin Johansson Lars Haikola

Ordförande Rektor V g vänd

Magdalena Nordin

eu

LTH Lars Haikola

KJO Karin Johansson

MMA Michael Mattsson

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

CWO Claes Wohlin

SOS Stefan Östholm

Redigera
Share Dela