Kallelse 2003-11-27

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 5 december 2003 kl 09.30-16.00.

Plats:Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6, Ronneby.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post , senast den 2 december fm.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

8.2

Rapport från den tidigare aviserade arbetsgruppen för åtgärder m a a det ekonomiska läget. LTH/SON

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Inrättande av utbildningsprogram BLO

./.

9.2

Inrättande av ämne BLO

./.

9.3

Fastställande av budget för budgetåret 2004 EPI/SON/LTH

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 031002-031126

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad

Ordförande

Lars Haikola

Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

BLO Benny Lövström

Redigera
Share Dela