Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse den 12 februari 2001.

Tid: Måndagen den 12 februari 2001 kl 08.30-12.00.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret i kanslihuset på Campus Gräsvik, Valhallavägen 1, Karlskrona.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

./.

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

7

Ordförande-beslut (finns inga under perioden)

8

Informations- och diskussionsärenden

./.

8.1

BTH:s organisationsplan och beslutsordning BIA, SON

./.

8.2

Huvudmannaskapet för vårdutbildningarna SON

./.

8.3

Budgetunderlag för år 2002 SON

./.

8.4

Skrivelse från Karlskrona Idrottssektion SON

8.5

Rapport om Karlshamnsprojektet OPE

./.

8.6

Redovisning av internrevision 2000 GEN, KGU

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om plan för internrevision för år 2001 GEN

9.2

Utseende av vice ordförande i BTH:s styrelse CGL

./.

9.3

Beslut om sammanträdesdagar för år 2001/02 SON

9.4

Beslut om ledamöter och ordförande i Blekinge Forskningsstiftelse CGL

./.

9.5

Beslut om Högskolans årsredovisning - bokslut för år 2000 EPI, SON

BIA, SOS, OPE

10

Remissyttranden

./.

10.1

Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Bengt Aspvall

Ordförande T.f rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

eu

BIA Bengt Aspvall

SON Sven-Ove Nilsson

CGL Cristina Glad

GEN Gert Enoksson

KGU Kristian Gunnarsson

EPI Eva Pihlblad

OPE Ove Pettersson

SOS Stefan Östholm

Redigera
Share Dela