KALLELSE
2009-04-23


Till Högskolestyrelsens
ledamöter

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Måndagen den 4 maj 2009 kl. 10.00-15.00, gemensam lunch
Plats: Ankaret, Campus Gräsvik

Var vänlig lämna ev återbud till Göte Salomonsson, e-post gote.salomonsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast fm torsdagen 29 april.

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas


2. Fastställande av föredragningslistan


3. Val av justeringsperson


4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)


5. Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser (bil. 2)


6. Remissvar avgivna under perioden 090125-090422 (bil. 3)


7. Ordförandes delegationsbeslut


8. Rektors delegationsbeslut


9. Informations- och diskussionsärenden


9.1 Information från rektor UHS


9.2 Provision CWO


9.3 Centrumbildningen ALGA UHS


9.4 Resultat av studentenkäten LFÖ9.5 Utbildningsutbud och studenttillströmning TJO,BLO


9.6 Strategi 2017: ekonomisk utvecklingsplan EPI


9.7 Bostadssituationen för studenter vid BTH LBE,JPE


9.8 Sammanfattande strategisk diskussion


9.9 Miljöaspekter på Campus 2010 RWE,MPE


10. Beslutsärenden


10.1 BTH innovation (bil. 4) ANI


10.2 Fastställande av organisationsplan och beslutsordning (bil. 5) NHO


10.3 Ny styrelse i stiftelsen RSN (bil. 6) NHO


10.4 Mötestider för 2010 (bil. 7) NHO


11. Övrigt


12. Avslutning

 

Välkomna!

Akbar Seddigh


Ordförande

 

Ursula Hass

Rektor

 

Magnus Ekblad

Eu

 

ANI Anders Nilsson
BLO Benny Lövström
CWO Claes Wohlin
EPI Eva Pihlblad
JPE Joacim Petersson
LBE Lillian Bjerström
LFÖ Lennarth Förberg
MPE Mats Persson, Projektbyggaren
NHO Noél Holmgren
RWE Robert af Wetterstedt, Sunda Hus
TJO Tomas Johansson
UHS Ursula Hass

 

 

 

 

Redigera
Share Dela