KALLELSE

2002-09-26

Till Högskolestyrelsens

ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Måndagen den 7 oktober 2002 kl 10.00-16.00.

Plats: Högskolans lokaler på Hamngatan 2 A i Karlshamn. Tullhuset vån 4 ”Salongen”.

I enlighet med styrelsens önskemål kommer Torsten Magnusson och Bengt Mattsson att informera om lokalsituationen i Karlshamn i samband med lunchuppehållet.

Efter styrelsemötet, kl 14.30-16.00, kommer institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik att informera om sin verksamhet.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 30 september.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

./.

8.2

Revisorsintyg SON

8.3

Rekryteringssituationen – en lägesrapport SON

8.4

Ekonomisk prognos för 2002 EPI

8.5

Regeringens budget- och forskningsproposition SON

./.

8.6

BTHs universitetsansökan LTH

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om inrättande av nya utbildningsprogram CWO

./.

9.2

Beslut om ny organisation för BTH LTH

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 020901-020923

11

Övrigt

12

Avslutning

V.g.v.

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

CWO Claes Wohlin

Redigera
Share Dela