KALLELSE

2005-09-28

Till Högskolestyrelsens

ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid:

Torsdagen den 6 okt 2005 kl 10.00-14.00

Plats:

Ankaret, 3:e vån, kanslibyggnaden, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Var vänlig lämna ev återbud till Christine Allen, e-post christine.allen@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast den 4 okt fm.

Kl 14.00-15.30 kommer sektionen för hälsa att presentera sin verksamhet.

Förslag till föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Val av justeringsperson

4 Föregående mötes protokoll

5 Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6 Rektors delegationsbeslut

7 Ordförandebeslut

8 Informations- och diskussionsärenden

8.1 Allmän information från rektor (LTH) 8.2 Sydostsamarbetet (LTH) 8.2 Delårsbokslut (EPI) 8.3 Revisorsintyg (SON) 8.4 Höstens antagningssiffror (TJO) 8.5 Budgetpropositionen (SON) 8.6 Redovisning av studentundersökning (PBE) 9 Beslutsärenden

10 Remissvar avgivna under perioden 2005-06-08—09-27

11 Övrigt

12 Avslutning

Välkomna!

Karin Johansson Lars Haikola

Ordförande Rektor

Christine Allen

Eu

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pilbladh

TJO Tomas Johansson

PBE Peter Bengtsson

Redigera
Share Dela