KALLELSE

                                                                             2010-10-07

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter   

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid:     Torsdagen den 14:e oktober 2010 kl. 13.00 – 15.30.

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föredragningslista

 

1.    Sammanträdet öppnas

 

2.    Fastställande av föredragningslistan

 

3.    Val av justeringsperson

 

4.    Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

 

5.    Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 100825 – 100930 (bilaga 2)

 

6.    Avgivna yttranden under perioden 100825 – 100930

 

7.    Rektors delegationsbeslut                                                                                           

 

8.  Ordförandebeslut

 

9.  Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor                                                          UHS

9.2     Information om ProVision                                                      UHS

9.3     Information om budgetläget och BEA                                    UHS

9.4     Information om antagning av studenter och information

          om inrättande av en stipendienämnd                                   BLO

9.5     Information om anställningsordning                                      MLH

9.6     Information om kvalitetsarbetet                                             VGA

 

10. Beslutsärenden

10.1    Fastställande av Informationssäkerhetspolicy (bilaga 3)11. Övrigt

 

12. Avslutning

 

Välkomna!

 

Akbar Seddigh                                                          Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

 

Anna Tinnert

e u

 

Vänligen lämna ev. förhinder att delta i sammanträdet till:
Anna Tinnert, e-post anna.tinnert@bth.se, telefon 0455 - 38 50 04,
senast fm 12:e oktober 2010.

 

Föredragandes akronymer:

UHS                          Ursula Hass

MLH                          Margaretha Lewenhagen

BLO                          Benny Lövström

VGA                          Vicky Johnson Gatzouras

 

Redigera
Share Dela