Kallelse 2003-05-09

Till Högskolestyrelsens

ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 9 maj 2003 kl 09.30-16.30.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6, Ronneby.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 5 maj.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

./.

8.2

BTHs revisionsberättelse och EA-värdering 2002 SON

8.3

Statistik over sökande till program hösten 2003 SON

8.4

Utveckling av Joint/double degrees vid BTH LTH

8.5

Styrelseseminarier LTH

./.

8.6

Presentation av organisationsutredningen LTH

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Inrättande av utbildningsprogrammet Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik (Bachelor of Science in Computer Engineering/Electrical Engineering), 120 poäng. JAN

./.

9.2

Utseende av ny ledamot och ny ordförande i Blekinge forskningsstiftelse LTH

./.

10

Remissvar avgivna under perioden

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

JAN Jörgen Andersson

Redigera
Share Dela