KALLELSE 2007-04-19

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 27 april 2007 kl 10.00-15.00

Plats: Utsikten, plan 5, Bibliotekshuset, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Var vänlig lämna ev återbud till Frida Carlsson, e-post frida.carlsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast den 26 april fm.

Förslag till föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Val av justeringsperson

4 Föregående mötes protokoll

5 Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6 Rektors delegationsbeslut

7 Ordförandebeslut

 

8 informations- och diskussionsärenden

8.1 Allmän information från rektor LTH

8.2 Akademi sydost LTH

8.3 Ronnebygruppen LTH/JHO

8.4 Huvudcampus Karlskrona SON/LTH

8.5 Revisionsberättelse, revisionspromemoria

och revisorsrapport. SON

8.6 Inrättande av huvudområden

(tidigare huvudämnen) BLO

8.7 Statistik över sökande till

höstens utbildningar TJO

 

9 beslutsärenden

9.1 Antagningsordning för utbildningar

vid BTH. ATI/TJO

9.2 Process för att utse prorektor

vid BTH. SON

9.3 Regler vid val av lärarrepresentanter i styrelser

och nämnder vid BTH. SON

 

10 Remissvar avgivna under perioden 070203-070417.

 

11 Övrigt

 

12 Avslutning

Välkomna!

Jöran Hoff Lars Haikola

Ordförande Rektor

Anna Tinnert

eu

LTH Lars Haikola

JHO Jöran Hoff

TJO Tomas Johansson

BLO Benny Lövström

SON Sven-Ove Nilsson

ATI Anna Tinnert

Redigera
Share Dela