Sammanträdestider

 

Högskolestyrelsens sammanträde:

2015

  • 17 februari, Karlskrona
  • 19 maj, Karlshamn
  • 15 juni, Karlshamn
  • 16 - 17 juni (internat), Karlskrona
  • 25 september (internat, heldag), Karlskrona
  • 11 december, Karlskrona

2016

  • 15 februari, Karlskrona
  • 10 juni, Karlshamn
  • 26 - 27 september, internat
  • 12 december, Karlskrona

 

Ärenden till styrelsen skickas till e-postadress: in.hogstyrelse@bth.se

Önskemål om ärenden som skall tas upp skall vara insända 14 dagar innan det aktuella mötet.

Redigera
Share Dela