Sammanträdestider

 

Högskolestyrelsens sammanträde:

2014

  • 13 februari, Karlskrona
  • 9 maj, Karlskrona
  • 18 - 19 juni (internat), Karlshamn
  • 22 september, Karlskrona
  • 16 december, Karlskrona                                 

2015

  • 17 februari, Karlskrona
  • 19 maj, Karlshamn
  • 16 - 17 juni (internat), Karlskrona
  • 25 september, Karlskrona
  • 11 december, Karlskrona

Ärenden till styrelsen skickas till e-postadress: in.hogstyrelse@bth.se

Önskemål om ärenden som skall tas upp skall vara insända 14 dagar innan det aktuella mötet.

Redigera
Share Dela