Sammanträdestider

 

Högskolestyrelsens sammanträden 2014 äger rum:

  • 13 februari
  • 9 maj
  • 18 - 19 juni (internat)

Ärenden till styrelsen skickas till e-postadress: in.hogstyrelse@bth.se

Önskemål om ärenden som skall tas upp skall vara insända 14 dagar innan det aktuella mötet.

Redigera
Share Dela