Sammanträdestider

 

Högskolestyrelsens sammanträde:

2014

 • 13 februari, Karlskrona
 • 9 maj, Karlskrona
 • 18 - 19 juni (internat), Karlshamn
 • 22 september, Karlskrona
 • 7 november (telefonmöte), Karlskrona (extrainsatt)
 • 16 december, Karlskrona                                 

2015

 • 17 februari, Karlskrona
 • 19 maj, Karlshamn
 • 15 juni, Karlshamn
 • 16 - 17 juni (internat), Karlskrona
 • 25 september (internat, heldag), Karlskrona
 • 11 december, Karlskrona

Ärenden till styrelsen skickas till e-postadress: in.hogstyrelse@bth.se

Önskemål om ärenden som skall tas upp skall vara insända 14 dagar innan det aktuella mötet.

Redigera
Share Dela