Högskolestyrelsen

Styrelsen är högskolans högsta beslutande instans. Enligt 2 kap 2 § i Högskolelagen har styrelsen "inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter följs". Högskolestyrelsen består av rektor, åtta representanter för allmänna intressen utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande. Tre representanter från verksamheten samt tre representanter för studenterna.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för representanter för allmänna intressen är 1 maj 2013 - 30 april 2016. Mandatperioden för verksamhetsrepresentanterna är 1 januari 2013 - 31 december 2015. Studentrepresentanterna väljs för tiden 1 juli - 30 juni.

Ledamöter

Peter ÖrnRektor Anders HederstiernaMikael Blomqvist
Från vänster:

Peter Örn (ordf.), konsult, rådgivare, författare och föreläsare
Anders Hederstierna, rektor
Mikael Blomqvist, verkställande direktör

 

 Agneta FrankssonBirgitta Bergvall-KårebomPontus de Laval
Från vänster:

Agneta Franksson, konsult
Birgitta Bergvall-Kåreborn, prorektor Luleå tekniska universitet
Pontus de Laval, teknisk chef 

Lynn ÅkessonAnna Lena CederströmPeter Mattisson
Från vänster:
Lynn Åkesson, professor Lunds universitet, vice ordförande
Anna-Lena Cederström, regiondirektör
Peter Mattisson, koncernchef


Företrädare för verksamheten

Cecilia FagerströmTony GorshekJohanna Törnquist Krasemann
Från vänster:
Cecilia Fagerström, universitetslektor

Tony Gorschek, professor

Johanna Törnquist Krasemann, universitetslektor 


Företrädare för studenterna

  Kristian Nilsson
Från vänster:

Nils Forsman (foto saknas)

Jon Widén, kårordförande Blekinge studentkår (foto saknas)

Kristian Nilsson, doktorand


Övriga

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör
Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor
Ulrika Nilsson, t.f. kanslichef

Carina Petersson, antagningshandläggare (facklig företrädare, TCO)
Mikael Åsman, forskningsingenjör (facklig företrädare, SACO)

Redigera
Share Dela