KALLELSE 2007-06-21

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Torsdagen den 21 juni 2007 kl 10.00-15.30

Plats: Utsikten, plan 5, Bibliotekshuset, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Var vänlig lämna önskemål om särskild mat eller ev återbud till Frida Carlsson, e-post frida.carlsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast den 20 juni fm.

Förslag till föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

1a Adjungeringar till dagens möte

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Val av justeringsperson

4 Föregående mötes protokoll

./. 5 Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6 Rektors delegationsbeslut

7 Ordförandebeslut

 

8 Informations- och diskussionsärenden

8.1 Allmän information från rektor LTH

8.2 Akademi sydost LTH

8.3 Ronnebygruppen LTH

8.4 Huvudcampus Karlskrona SON/LTH

8.5 Tertialbokslut EPI

 

9 Beslutsärenden

./. 9.1 Budgetrevision. SON

./. 9.2 Huvudområden vid BTH. BLO

./. 9.3 Utseende av prorektor vid BTH för perioden 2007-10-01—2010-09-30. LTH

./. 9.4 Utseende av ledamöter i Blekinge forskningsstiftelse, BFS. LTH

./. 9.5 Fortsättning av centrumbildningen Advances in Lie Group Analysis, ALGA. LTH

./. 9.6 Revidering av stadgar för Blekinge studentkår. MIK

9.7 Styrelsens arbetsformer ordf.

9.8 Sammanträdestider för styrelsen. SON

 

./. 10 Remissvar avgivna under perioden 070418-070608.

 

11 Övrigt

11.1 Adjungeringar

 

12 Avslutning

 

Välkomna!

Akbar Seddigh Lars Haikola

Ordförande Rektor

Anna Tinnert

eu

LTH Lars Haikola

MIK Mikael Karlsson

BLO Benny Lövström

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela