kallelse 2004-02-13

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 13 februari 2004 kl 09.30-16.30.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret i kanslibyggnaden på Campus Gräsvik, Valhallavägen 1, Karlskrona

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se eller telefon 0455-385094

senast den 9 febr.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

8.2

Antal registrerade studenter vid BTH, lägesrapport TJO

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Fastställande av tider för styrelsens sammanträden 2004/05 SON

./.

9.2

Utseende av vice ordförande i BTHs styrelse 2004-06 LTH

./.

9.3

Beslut om årsredovisning för 2003 EPI/SON/LTH

./.

9.4

Beslut om budget för 2004 EPI/SON/LTH

./.

9.5

Beslut om budgetunderlag för perioden 2005-07 EPI/SON/LTH

./.

9.6

Beslut om miljöpolicy för BTH PWA

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 031203-040204

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Kerstin Johansson, Ordförande

Lars Haikola, Rektor

/ Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

PWA Pär Wallin

TJO Tomas Johansson

Redigera
Share Dela