KALLELSE

2000-06-09

Till Högskolestyrelsens

ledamöter

Förslag till föredragningslista vid ordinarie styrelsemöte tisdagen den 20 juni 2000 kl 17.00.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret i kanslihuset på Campus Gräsvik, Karlskrona.

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Beslutsärende

./.

4.1

Disposition av reserven/utgående balans från 1999 SON

4.2

Processen för att avge förslag till rektor CGL

5

Sammanträdet avslutas

Välkomna!

Cristina Glad

Ordförande

Per Eriksson

Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

CGL Cristina Glad

SON Sven-Ove Nilsson

Redigera
Share Dela