Kallelse 2004-10-11

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Måndagen den 11 oktober 2004 kl 09.30-16.00.

Plats: Sammanträdesrummet Amazonas, högskolans lokaler Östra Piren i Karlshamn.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, måndagen den 4 oktober.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

./.

8.2

Information om samarbetet Sydost LTH

8.3

Delårsbokslutet – information, summering (tidigare utsänt) EPI

./.

8.4

Revisorsintyg SON

8.5

Information om höstens antagning TJO

8.6

Information om Regeringens budgetproposition SON

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Fastställande av sammanträdesdagar för 2005-2006 SON

./.

9.2

Fastställande av policy för kvalitetsarbetet vid BTH LTH

./.

9.3

Revidering av BTHs anställningsordning SON

./.

9.4

Inrättande av nya utbildningsprogram BLO

./.

9.5

Utseende av styrelse för RSN SON

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 040620-040929

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Karin Johansson Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

BLO Benny Lövström

TJO Tomas Johansson

EPI Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela