KALLELSE

                                                                    2009-06-05

 

 

Till Högskolestyrelsens ledamöter

 

 

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Måndagen den 15 juni 2009 kl. 13.00-14.30

Plats: Halltorps gästgiveri, Öland (se bifogad karta)

 

Var vänlig lämna ev återbud till Magnus Ekblad, e-post magnus.ekblad@bth.se, eller telefon 0734-292313, senast fm torsdagen 11 juni. Ni som åker från Karlskrona kan försöka samordna transport via projektverktyget (i mappen Discussion finns en "tråd" som heter samåkning till Halltorp).

 

Föredragningslista

 

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslistan

 3. Val av justeringsperson

 4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)                                                      

 5. Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser 090422-090602 (bil. 2)        

 6. Remissvar avgivna under perioden 090422-090602 (bil. 3)

 7. Ordförandes delegationsbeslut

 8. Rektors delegationsbeslut (bil. 4)              

 9. Informations- och diskussionsärenden

9.1 Information från rektor

9.2 ProVison GBR

9.3 Campus 2010 NHO

9.4 Mål för BTH innovation UHS

9.5 Ekonomirapport för första tertialen

10. Beslutsärenden

10.1 ALGA:s verksamhet och organisation (bil. 5) UHS

10.2 Organisationsplan och beslutsordning (bil. 6) NHO     

 11. Övrigt

 12. Avslutning

 

Välkomna!

 

Akbar Seddigh

ordförande

 

Ursula Hass

rektor 

 

 

Magnus Ekblad

eu

 

 

 

 

EPI                           Eva Pihlblad

GBR                          Göran Broman

NHO                          Noél Holmgren

UHS                          Ursula Hass

 

 

Redigera
Share Dela