Protokoll, högskolestyrelsen

2016

Protokoll 2016-02-15

Protokollsutdrag 2016-02-15, Lokalförsörjningsplan 2017-2019

Protokollsutdrag 2016-02-15, Årsredovisning 2015

Protokollsutdrag 2016-02-15, Budgetunderlag 2017-2019

Protokollsutdrag 2016-02-15, Process för utseende av prorektor

Protokollsutdrag 2016-02-15, Utseende av t.f. prorektor 2016-05-01--2016-06-10

Protokollsutdrag 2016-02-15, Utseende av rekryteringsgrupp för utseende av prorektor

2015

Protokoll 2015-12-11

Protokoll 2015-09-25

Protokollsutdrag 2015-09-25, antagningsordning

Protokollsutdrag 2015-09-25, arbetsordning

Protokollsutdrag 2015-09-25, kommunuikationspolicy

Protokoll 2015-06-16, per capsulam

Protokoll 2015-05-19

Protokoll 2015-02-17

2014

Protokoll 2014-12-16

Protokoll 2014-11-07

Protokoll 2014-09-22

Protokoll 2014-06-18

Protokoll 2014-05-09

Protokoll 2014-02-13

Protokollsutdrag 2014-02-13, Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Protokollsutdrag 2014-02-13, Årsredovisning 2013 för Blekinge Tekniska Högskola

Protokollsutdrag 2014-02-13, Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2015-2017

Protokollsutdrag 2014-02-13, Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2015-2017

 

2013

Protokoll 2013-12-10

Protokollsutdrag 2013-12-10, Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Protokollsutdrag 2013-12-10, Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Protokollsutdrag 2013-12-10, Attestordning för Blekinge Tekniska Högskola

Protokollsutdrag 2013-12-10, Antagningsordning för Blekinge Tekniska Högskola

Protokollsutdrag 2013-12-10, Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014

Protokoll 2013-09-16

Protokollsutdrag 2013-09-16 Val- och nomineringsföreskrifter

Protokollsutdrag 2013-09-16 ORG2014

Protokoll 2013-06-25

Protokoll 2013-04-23

Protokoll 2013-02-14

2012

Protokoll 2012-12-04

Protokollsutdrag 2012-12-04

Protokoll 2012-10-11

Protokoll 2012-09-18

Protokoll 2012-06-19

Prototkoll 2012-04-24

Protokollsutdrag 2012-04-24

Protokoll 2012-02-15

2011

Protokoll 2011-12-16

Protokoll 2011-10-21

Protokoll 2011-09-15

Protokoll 2011-06-21

Protokoll 2011-05-26

Protokoll 2011-03-22

Protokoll 2011-02-15

2010

Protokoll 2010-12-03

Protokoll 2010-10-14

Protokoll 2010-09-03

Protokoll 2010-06-15

Protokoll 2010-05-21

Protokoll 2010-02-16

2009

Protokoll 2009-12-04

Protokoll 2009-10-08

Protokoll 2009-06-15

Protokoll 2009-05-04

Protokoll beslut per capsulam 090310

Protokoll 2009-02-10

 

2008

Protokoll 2008-12-05

Protokoll 2008-10-03

Protokoll 2008-08-29

Protokoll 2008-06-18

Protokoll 2008-04-25

Protokoll 2008-02-15

2007

Protokoll 2007-11-30

Protokoll 2007-10-01

Protokoll 2007-06-21

Protokoll 2007-04-27

Protokoll 2007-02-15

2006

Protokoll 2006-12-01

Protokoll 2006-11-24

Protokoll 2006-10-30

Protokoll 2006-10-12

Protokoll 2006-06-20

Protokoll 2006-04-28

Protokoll 2006-02-09

2005

Protokoll 2005-12-05

Protokoll 2005-10-06

Protokoll 2005-06-21

Protokoll 2005-04-29

2004

Protokoll 2004-12-10

Protokoll 2004-10-11

Protokoll 2004-06-22

Protokoll 2004-04-29

Protokoll 2004-02-13

2003

Protokoll 2003-12-05

Protokoll 2003-10-03

Protokoll 2003-08-29

Protokoll 2003-06-18

Protokoll 2003-05-09

Protokoll 2003-02-14

2002

Protokoll 2002-12-02

Protokoll 2002-10-07

Protokoll 2002-08-30

Protokoll 2002-06-18

Protokoll 2002-04-26

Protokoll 2002-02-15

2001

Protokoll 2001-12-03

Protokoll 2001-10-01

Protokoll 2001-05-19

Protokoll 2001-05-04

Protokoll 2001-02-12

2000

Protokoll 2000-12-04

Protokoll 2000-10-06

Protokoll 2000-08-11

Protokoll 2000-06-20

Protokoll 2000-05-19

Protokoll 2000-03-31

Protokoll 2000-02-18

1999

Protokoll 1999-12-02

 

 

Redigera
Share Dela