Kallelse 2002-06-06

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till strategidiskussioner och styrelsemöte den 17-18 juni 2002.

Tid: Styrelsens arbetsdagar startar måndagen den 17 juni 2002 kl 10.00 (kaffe serveras från kl 09.30) och avslutas med lunch ca kl 13.00 den 18 juni. Plats: Guö Värdshus, Åryd Trensum (strax öster om Karlshamn).

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, telefon 0455-385094, fax –385057 eller e-post Birgitta.Grahm@bth.se senast den 11 juni.

Prel program

Måndagen den 17 juni

Kl 09.30-10.00 Ankomst. Kaffe serveras.

Kl 10.00-18.30 ca Strategidiskussioner med avbrott för lunch kl 13 . Diskussionsunderlag skickas ut vecka 24.

Kl 19.30 Middag. Därefter informella samtal och diskussioner.

Tisdagen den 18 juni

Kl 08.30-10.00 Styrelsemöte

Kl 10.00-13.00 Kaffe, fortsatta strategidiskussioner samt sammanfattning av arbetsdagarna.

Kl 13.00- Lunch

Förslag till föredragningslista vid ordinarie styrelsemöte tisdagen den 18 juni 2002 kl 08.30-10.00.

Plats: guö värdshus.

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

7

Ordförande-beslut (finns inga under perioden)

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

8.2

Information om genomförd enkät gällande arbetsmiljön på universitet och högskolor. SON

8.3

Information om antal sökande till höstens program. SON

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om fördelning av forskningsmedel LTH

9.2

Beslut om telefonmöte alternativt delegation till rektor vad gäller

att ta beslut om delårsbokslutets fastställande. SON

9.3

Personalärende

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 020425-020606

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

Redigera
Share Dela