KALLELSE                                                            2011-03-14

Till Högskolestyrelsens ledamöter   

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Tisdagen den 22:a mars 2011 kl. 10:30 -12:00.

Plats: Via telefon (nummer skickas ut separat) eller via deltagande i Utsikten, rum J 4228, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Föredragningslista

 

1.    Sammanträdet öppnas

2.    Fastställande av föredragningslistan

3.    Val av justeringsperson

4.    Föregående mötes protokoll (bilaga 1)                           

5. Informationsärende

5.1 Ersättare som ordinarie lärarrepresentant i Högskolestyrelsen, UHS

5.2 Information om ProVision (bilaga 2), UHS GBR

5.3 Avsiktsförklaring från utredningsgruppen för att finna ny huvudman för BCY (bilaga 3), UHS

6. Beslutsärende

6.1 Omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH (bilaga 4), UHS

7. Avslutning

 

Välkomna!

Akbar Seddigh                                                         Ursula Hass

Ordförande                                                                  Rektor

 

Ing-Marie Billgren

eu

Vänligen lämna ev. förhinder att deltaga i sammanträdet till: Ulrika Nilsson, e-post ulrika.nilsson@bth.se, telefon 0455 - 38 55 32, senast fm 21:a mars 2011.

 

Föredragandes akronymer:

UHS                          Ursula Hass

GBR                           Göran Broman

Redigera
Share Dela