KALLELSE 2006-11-23

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 1 dec 2006 kl 09.30-15.30.

Plats: Seminarierum ITS, Soft Center VI, plan III, Ronneby.

Var vänlig lämna ev återbud till Christine Allen, e-post christine.allen@bth.se , eller telefon 0455-385094, senast den 30 nov fm.

Förslag till föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Val av justeringsperson

4 Föregående mötes protokoll

4.1 Styrelsens beslut per capsulam

5 Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6 Rektors delegationsbeslut

7 Ordförandebeslut

 

8 Informations- och diskussionsärenden

8.1 Allmän information från rektor. LTH

8.2 Sydostsamarbetet. LTH

 

9 Beslutsärenden

9.1 Budget för kalenderåret 2007. LTH/EPI

9.2 Lokalisering av BTH till ett huvudcampus. LTH/FAS/SON

9.3 Styrelsens sammanträdestider under första halvåret 2007. SON

 

10 Remissvar avgivna under perioden 061001-061120.

 

11 Övrigt

11.1 Rektorsfrågan JHO

 

12 Avslutning

Välkomna!

Jöran Hoff Lars Haikola

Ordförande Rektor

V g vänd

Anna Tinnert

eu

 

FAS Fredrik Andersson

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela