KALLELSE

2007-09-21

Till Högskolestyrelsens

ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: 1 okt kl 10-00 – 2 okt kl 15.00 2007, med avbrott för styrelsens strategidiskussioner

Plats: Utsikten, plan 5, Bibliotekshuset, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Var vänlig lämna önskemål om särskild mat eller ev återbud till Frida Carlsson, e-post frida.carlsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast torsdagen den 27 sept.

Förslag till föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Val av justeringsperson

4 Föregående mötes protokoll

./. 5 Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6 Rektors delegationsbeslut

7 Ordförandebeslut

 

8 Informations- och diskussionsärenden

./. 8.1 Styrelsens sammanträdestider och arbetsformer SON/ASE

8.2 Allmän information från rektor UHS

8.3 Antagningsstatistik TJO

8.4 Statusrapport, BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi MMA

8.5 Budgetpropositionen för 2008 SON

 

9 Beslutsärenden

./. 9.1 Utseende av vice ordförande i högskolestyrelsen. SON/ASE

./. 9.2 Utseende av ordförande i Blekinge forskningsstiftelse, BFS. UHS

./. 9.3 Fastställande av reviderad anställningsordning. PDV

9.4 Styrelsens sammanträdestider t o m febr 2009. SON/ASE

 

./. 10 Remissvar avgivna under perioden 070609-070918.

 

11 Övrigt

 

12 Avslutning

 

Välkomna!

Akbar Seddigh

Ordförande

Ursula Hass

Rektor

Anna Tinnert

eu

PDV Paul Davidsson

UHS Ursula Hass

TJO Tomas Johansson

MMA Michael Mattsson

SON Sven-Ove Nilsson

ASE Akbar Seddigh

Redigera
Share Dela