KALLELSE

                                                                                                2009-02-02

 

 

                                                                                                Till Högskolestyrelsens

                                                                                                ledamöter

 

 

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid och plats: Tisdagen den 10 februari 2009 kl 10.00–14.00, utsikten, campus Gräsvik, Karlskrona

 

 

 

Var vänlig lämna ev återbud till Göte Salomonsson, e-post gote.salomonsson@bth.se, eller telefon 0455-385094, senast den 5 februari fm.

 

Förslag till föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

 

2. Fastställande av föredragningslistan

 

3. Val av justeringsperson

 

4. Föregående mötes protokoll , ./.

 

5. Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser, ./.

 

6. Remissvar avgivna under perioden 081127-090130, ./.

 

7. Ordförandes delegationsbeslut

 

8. Rektors delegationsbeslut

 

9. Informations- och diskussionsärenden

 

9.1 Information från rektor, UHS

 

9.2 Campus 2010,  NHO

 

9.3 Diskussion av handlingsplan 2009-2012 NHO, ./.

 

9.4 Diskussion av revidering av befintlig urvalsprocess, BLO ./.

 

9.5 Redovisning av programutbudet, BLO

 

9.6 Rapport om KK-satsningen, CWO

 

10. Beslutsärenden

 

10.1 Fastställande av reviderad organisationsplan,  NHO ./.

 

10.2 Fastställande av årsredovisningen för 2008, EPI, NHO ./.

 

10.3 Fastställande av budgetunderlag 2010-2012, NHO ./.

 

11. Övrigt

 

12. Avslutning

 

Välkomna!

 

Akbar Seddigh

ordförande

 

Ursula Hass

rektor

 

 

 

Magnus Ekblad

eu

 

 

 

 

Redigera
Share Dela