Högskolestyrelsens sammansättning

LEDAMÖTER

Ordförande

Peter Örn, konsult, rådgivare, författare och föreläsare

Rektor för BTH

Anders Hederstierna

Övriga ledamöter, företrädare för allmänna intressen

Mikael Blomqvist, verkställande direktör

Anna-Lena Cederström, regiondirektör

Agneta Franksson, konsult

Birgitta Bergvall-Kåreborn, prorektor LTU

Pontus de Laval, teknisk chef

Lynn Åkesson, professor, vice ordförande

Peter Mattisson, koncernchef

Företrädare för verksamheten

Martin Boldt, universitetslektor i datavetenskap

Mats Pettersson, professor i elektroteknik

Lisa Skär, professor i omvårdnad/vårdvetenskap

Företrädare för studenterna

Kristian Nilsson (doktorand)

Samuel Sörensson (kårordförande)

Jon Widén

ÖVRIGA

Margareta Ahlström, pressansvarig kommunikatör

Henrick Gyllberg, högskoledirektör

Henric Johnson, prorektor

Eva Pettersson, vicerektor

Ulrika Nilsson, kanslichef

Carina Petersson, (facklig företrädare, TCO)

Mikael Åsman, forskningsingenjör (facklig företrädare, SACO)

Redigera
Share Dela