Kallelse 2002-12-02

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Måndagen den 2 december 2002 kl 09.30-16.30.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6, Ronneby.

Efter sammanträdet ca kl 15.00-16.30 informerar institutionen för programvaruteknik och datavetenskap om sin verksamhet.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 26 november.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

8.2

Avbrott och uppehåll i studier MSÖ

8.3

Rapporter från den externa granskningsgruppen BIA

a) Civilingenjörsutbildningarna

b) Ämnet Historia

c) European Quality Charter of Co-operation between Higher Education and Industry

8.4

Direktiv till den fortsatta utredningen om indelning av BTH i Schools LTH

./.

8.5

Strategisk plan LTH

8.6

Internrevision LTH

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Revidering av BTHs anställningsordning ANI

./.

9.2

Utseende av ledamöter i Blekinge Forskningsstiftelse LTH

./.

9.3

Fastställande av BTHs budget för 2003 EPI/SON/LTH/LTR

9.4

Beslut om sammanträdesdagar 2003/04 (beslutsförslag delas ut på sammanträdet) SON

./.

10

Remissvar avgivna under perioden oktober-november 2002

a) Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge

b) Betalningsmodell för högskolornas finansiering av SUNET

c) Kompletterande utbildning för utländska akademiker

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

LTR Lena Trojer

ANI Arne Nilsson

BIA Bengt Aspvall

MSÖ Madeleine Söderberg

Redigera
Share Dela