KALLELSE        2010-08-26

Till Högskolestyrelsens ledamöter   

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid:     Fredagen den 3 september 2010 kl. 10.15-12.00.

Plats:  Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona, för de som har möjlighet att närvara. Övriga deltar via telefon – ytterligare information om telefonikoder etc. tillsänds samtliga mailledes.

Föredragningslista

1.     Sammanträdet öppnas

2.     Fastställande av föredragningslistan

3.     Val av justeringsperson

4.     Föregående mötes protokoll                             

5.     Förteckning över inkomna och avgivna ärenden 100601 – 100825 (bil. 1.1-1.2)

6.  Avgivna yttranden under perioden 100601 – 100825 (bilaga 2)

7.  Rektors delegationsbeslut                                                         

8.  Ordförandebeslut

9.  Informations- och diskussionsärenden

9.1     Information från rektor                              UHS

9.2     Information om ProVision                                     UHS

9.3     Information om sparprogram (BEA 2010)                 UHS

9.4     Information om antagningsstatistik                        BLO

                       

10. Beslutsärenden

10.1    Inrättande av huvudområde (bilaga 3)                             BLO

10.2    Fastställande av Organisationsplan för BTH, (bilaga 4)        MLH

10.3    Fastställande av Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid BTH, (bilaga 5)                                           MLH   

10.4    Ledamöter i Personalansvarsnämnd (bilaga 6)                   MLH

11. Övrigt

12. Avslutning

 

Välkomna!

Akbar Seddigh                                       Ursula Hass

Ordförande                                             Rektor

 

Anna Tinnert

eu

 

Vänligen meddela hur du väljer att delta (på plats i Karlskrona alt. via telefon) liksom ev. återbud till:
Anna Tinnert, e-post anna.tinnert@bth.se, telefon 0455 - 38 50 04,
senast fm 1:e september 2010.

Föredragandes akronymer:

UHS                          Ursula Hass

BLO                          Benny Lövström

MLH                          Margaretha Lewenhagen

Redigera
Share Dela