Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse den 3 december 2001.

KALLELSE 2001-11-23

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Tid: Måndagen den 3 december 2001 kl 10.00-16.00.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 27 nov.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

7

Ordförande-beslut (finns inga under perioden)

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

8.2

Resultat av val till BTHs grundutbildningsnämnd GUN och

fakultetsnämnd FAN SON

./.

8.3

Rapport om internrevision SWA

8.4

Karlshamnsprojektet/byggnation på Piren BIA

8.5

Civilingenjörsbedömningen BIA

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om nya utbildningsprogram.

Revidering av programmet Fysisk planering BIA

./.

9.2

BTHs budget för år 2002 EPI/SON/LTH

./.

9.3

Revidering av BTHs anställningsordning SON

./.

9.4

Angående delegation att revidera vissa dokument vid BTH SON

9.5

Ledamöter i Blekinge Forskningsstiftelse LTH

10

Övrigt

11

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

BIA Bengt Aspvall

EPI Eva Pihlblad

SWA Susanne Wallmark

Redigera
Share Dela