Kallelse 2003-10-03

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 3 oktober 2003 kl 09.30-16.30.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret i kanslibyggnaden på Campus Gräsvik, Valhallavägen 1, Karlskrona

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 30 sept fm.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

8.2

Höstens antagningssiffror TJO

8.3

Information om regeringens budgetproposition SON

./.

8.4

Revisorsintyg avseende delårsbokslutet SON

./.

8.5

Rapport om utvärderingen av utförda informations-

och marknadsföringsåtgärder. KGE/ESY

8.6

Rapport om fund-raising LTH

8.7

Information om nationell informationskampanj om IT LTH

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Fastställande av nya utbildningsprogram BLO

./.

9.2

Beslut om forskningsstrategi för BTH LLU

./.

9.3

Beslut om ny organisationsplan och beslutsordning för BTH LTH

./.

9.4

Beslut om direktiv till en långtidsanalys av för- och nackdelar med att BTH finns på tre olika campi. LTH

./.

10

Remissvar avgivna under perioden

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

LLU Lars Lundberg

BLO Benny Lövström

TJO Tomas Johansson

KGE Karin Geverts

ESY Erik Sylvander

Redigera
Share Dela