Kallelse 2003-08-21

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 29 augusti 2003 kl 09.30-16.00.

Plats: obs! ändrad plats till östra piren i karlshamn. paviljongen rum 4.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 25 augusti.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

8.2

Uppföljning av föregående styrelsemöte LTH

./.

8.3

Delårsbokslutet EPI

8.4

Sökande till höstens utbildningar TJO

./.

8.5

Utkast till forskningsstrategi MSO

./.

8.6

Information om regeringsbeslut: Uppdrag till Högskoleverket att kartlägga och analysera rekryteringen av rektorer till universitet och högskolor. SON

8.7

Utredning av Högskolans campusorganisation PHE

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Inriktning av budgetarbetet SON

./.

9.2

Revidering av Blekinge Studentkårs stadgar PHE

./.

9.3

Gestaltning i digitala medier – ändring av den engelska översättningen SON

./.

9.4

Namnändring för utbildningsprogrammet Informationsekonomi SON

10

Övrigt

11

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

PHE Patrik Hermansson

MSO Madeleine Söderberg

TJO Tomas Johansson

Redigera
Share Dela