Kallelse till sammanträde med högskolans i karlskrona/ronneby styrelse den 6 oktober 2000

Tid: Fredagen den 6 oktober 2000 kl 09.30-13.00. Ca kl 14-15 en uppföljande information om Learning Lab i Villa Gymnastiken.

Plats för styrelsemöte: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6 i Ronneby.

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta till Birgitta Grahm, 0455-385094, fax –385057 eller

e-post Birgitta.Grahm@for.hk-r.se senast tisdagen den 3 oktober.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Aktuell information från rektor PER

./.

8.2

Högskolans revisorsintyg SON

8.3

Regeringens budgetproposition och forskningsproposition SON/OPE

8.4

Höstens antagningssiffror EHE

8.5

Ekonomisk prognos för år 2000 EPI/SON

./.

8.6

Information om Karlshamnsprojektet HGY/OPE

8.7

Högskolans namn PER

./.

8.8

Förnyelse av Högskolans kvalitets- och utvecklingsdokument PER

./.

8.9

Remiss, Mångfald i högskolan, Tillträde till högre utbildning och Förslag till åtgärder avseende rekrytering BIA

8.10

Information om rektorstillsättningen CGL

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om inrättande av Centrum för Elektronisk Säkerhet (CES) samt fastställande av stadgar OPE

./.

9.2

Beslut om ändring av valföreskrifterna SON

./.

9.3

Beslut om nya utbildningsprogram BIA

10

Remissyttranden

./.

10.1

En ny eftergymnasial yrkesutbildning PER

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Per Eriksson

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

eu

PER Per Eriksson

BIA Bengt Aspvall

SON Sven-Ove Nilsson

CGL Cristina Glad

OPE Ove Pettersson

HGY Henrick Gyllberg

EHE Erik Hedberg

EPI Eva Pihlblad

Redigera
Share Dela